cart mobile 0
Hotline: 1900 63 65 63

Dùng Kingsmen gặp phải tình trạng hoa mắt. Vì sao vậy?

Icariin gây ức chế PDE 5 không đặc hiệu, tuy nhiên trong nhóm PDE có 11 nhóm, việc ức chế PDE 5 cũng gây tác động đến PDE6 có trong võng mạc mắt, gây trình trạng hoa mắt. ?Tuy nhiên những phản ứng này chỉ là thoáng qua khi cơ thể chưa thích ứng, nên tiếp tục sử dụng trong 4-5 thì sẽ bị mất đi. Không nên dùng Kingsmen vào ban ngày.

ads
TOP