cart mobile 0
Hotline: 1900 63 65 63

Tôi đang dùng một loại TPCN khác về não, vậy tôi dùng tiếp loại này có được không?

Theo nguyên tắc nên sử sụng cách xa TPCN khác: sáng-chiều, nhằm tránh tương tác chéo giữa các loại thuốc với nhau.

ads
TOP