cart mobile 0
Hotline: 1900 63 65 63

Liều dùng của Kingsmen như thế nào?

Liều dùng của Kingsmen từ 1-2 viên một ngày. Chú ý dùng trước bữa ăn tối 30 phút. Đặc biệt, hãy sử dụng 1 viên/ngày để cải thiện sức khỏe và sinh lý lâu dài.

ads
TOP