cart mobile 0
Hotline: 1900 63 65 63

Tại sao phải sử dụng cách các thuốc khác 2-3 tiếng? (lý giải cơ chế)

Đây là một nguyên lý an toàn trong y tế: "Khi mà ta không chắc chắn bệnh nhận họ sẽ sử dụng thêm loại thuốc bất kỳ nào khác thì cách tốt nhất là yêu cầu uống cách xa để tránh hiện tượng tương tác thuốc".

ads
TOP